Berend Boorsma, painter, director, f ilm maker

Berend Boorsma, schilder, regisseur, filmmaker

berend-boorsma-portret-2018-photo-roman-

After his education at the Academy of Arts in Maastricht, Berend Boorsma (1977) first made the choice to follow his other passion: making movies. In 2010, After a successful career as a director of feature films and of various commercials he decided to take up painting again. 


Boorsma made his remarkable debut in 2015 with the solo exhibition ‘Against the Beat’ which was well perceived and was sold-out almost completely. His semi-abstract geometric objects are subtly folded or stacked and seem to float in the air. With this specific form language, Boorsma's work is reminiscent of that of cubists and expressionists, to painters such as Fernand Léger and Paul Klee.

‘Folding Views’ will be his second solo exhibition and shows work that Boorsma made between 2015 and 2018.

The new works have the same visual language, but in a simplified version. As a result, the paintings breathe peace and depth. His architectural shapes still have a certain robustness, but at the same time something soft and warm. The compositions are more simple in design, but rich in atmosphere due to the harmonious use of color and the nuances in the texture. By a balanced play of light and shadow the painted objects seem to hoover above the canvas. The colours are washed-out and have lost their loudness and show that they have withstood the tooth of time. That gives the images something soft and fragile.

His method is still the same: he folds coloured paper in all sorts of forms, arranges them in a certain setting and carefully observes the light. By painting it he abstracts the fold, but that remains his starting point. 

His paintings have something mystical and that is due to the symbolism of the fold: it can be open and closed, keep the secrets or reveal them. But it can also give you the idea that you get a look behind the scenes, or, as he says himself: catch a glimpse of nature.

Berend Boorsma (1977) koos na zijn opleiding aan de Academie Beelden Kunsten in Maastricht (ABKM) voor zijn andere passie: film maken. Na een succesvolle carrière als regisseur van speelfilms en van diverse commercials besloot hij in 2010 ook het schilderen weer op te pakken. 

Boorsma maakte in 2015 zijn opvallende debuut met de solo-expositie 'Against the Beat' die goed ontvangen werd en vrijwel volledig was uitverkocht. Zijn semi-abstracte geometrische voorwerpen in roestige tinten zijn subtiel om elkaar heen gevouwen of gestapeld en lijken in de lucht te zweven. Met deze specifieke vormentaal doet Boorsma’s werk denken aan dat van kubisten en expressionisten, aan schilders als Fernand Léger en Paul Klee. 

'Folding Views' wordt zijn tweede solotentoonstelling en toont werk dat Boorsma maakte tussen 2015 en 2018.

De nieuwe werken hebben dezelfde visuele taal. Zijn bouwkundige vormen hebben nog steeds een bepaalde robuustheid, maar tegelijkertijd iets zachts en warms. De composities zijn eenvoudig van opzet, maar rijk aan sfeer door het harmonieuze kleurgebruik en de nuances in de textuur.  Door een gebalanceerd spel tussen licht en schaduw lijken de geschilderde voorwerpen los te komen van het doek.  De kleuren zijn verstorven of verwassen en hebben hun luidheid verloren. Ze laten zien dat ze de tand des tijds hebben doorstaan. Dat geeft de beelden iets kwetsbaars en fragiels. 

Zijn werkwijze is steeds hetzelfde: hij vouwt ingekleurd papier in allerlei vormen, rangschikt ze in een bepaalde setting en let daarbij goed op de lichtinval. Door die te schilderen abstraheert hij de vouw, maar die blijft wel zijn uitgangspunt.

Zijn schilderijen hebben iets mystieks en dat komt door de symboliek van de vouw: die kan open en gesloten zijn, de geheimen bewaren of juist prijsgeven. Maar het kan je ook het idee geven dat je een kijkje achter de schermen krijgt, of, zoals hij zelf zegt: een glimp van de natuur opvangt.

photo: Roman Jans